Online Booking

จองคอร์สออนไลน์

Loading...

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี ภวัสกร กังสภัทรกุล

 

ธนาคาร

เลขที่บัญชี

ประเภท

7-302-80190-2  ออมทรัพย์
  2-062-32139-7  ออมทรัพย์
***การจองคอร์ส สามารถโอนค่าเรียน 20% เข้าบัญชี และชำระส่วนที่เหลือในวันที่มาเริ่มเรียนได้ค่ะ
วิธีการชำระเงิน / แจ้งว่าชำระเงินแล้ว (Confirm payment)
ท่านสามารถดูวิธีการชำระเงินของเว็บไซต์ได้ตามวิธีด้านล่าง และยังสามารถแจ้งว่าท่านได้ชำระเงินให้กับเราแล้วโดยกรอกข้อมูลตามวิธีการที่ท่านได้ชำระเข้ามา รวมถึงช่วงเวลา และหากท่านมีไฟล์สลิปการโอนเงินก็สามารถส่งมาทางช่องทางการติดต่อเพื่อยืนยันได้

ส่งหลักฐานการชำระเงิน

      

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Translate »