4 ตุลาคม 2017

Aew MiMi

Aew MiMi

อยากจะขอขอบคุณ ครูนุก สำหรับวิชาความรู้ เทคนิคและทุกสิ่งที่ถ่ายทอดให้
ณ..วันนี้สิ่งที่ได้รับ จากครูสามารถประกอบอาชีพ make up artist ได้อย่างสวยงามค่ะ